Sandřin sen učit děti

50 000 Kč Dětské domovy nemohou finančně zabezpečit konkrétní požadavky dětí spojené s jejich vzděláváním a s přípravou na jejich budoucí povolání. Šance, že dítě dokončí studium oboru, který ho baví a který si mohlo samo zvolit, je mnohonásobně vyšší, než když bude...

Doučování pro děti ze sociálně slabých rodin

121 000 Kč V České republice mají všechny děti bez rozdílu nárok na vzdělání. Jejich šance být při vzdělávání úspěšní a pokračovat v něm i na vyšších stupních se však zásadně liší podle toho, jaké mají k učení podmínky v rodině. Už dostat se na standardní základní...