…ale nejvíc si přeju, abychom tu byli zase všichni.” I tak může vypadat to největší dětské přání. V rodině, kde zemřel rodič, brácha nebo ségra.

Každé 4. dítě se ročně potká s úmrtím někoho blízkého. To je 6 600 dětí. 20 % z nich se stane svědky úmrtí, 15 % nedokáže smrt blízkého zvládnout bez odborné pomoci. Procento je tím vyšší, čím tragičtější okolnosti úmrtí byly. Dle výzkumů u nich navíc přibývá počet depresí a sebevražedného chování. A právě neošetřená ztráta může být významným spouštěčem dalšího rizikového chování.

Děti totiž truchlí jinak než dospělí. Někdy potřebují křičet, jindy plakat, někdy se dokonce i smát. Často jim ve vyjádření emocí pomáhají různé pomůcky a hračky, díky kterým mohou beze slov říct, co se hluboko v nich odehrává. Ideálně někomu cizímu, u koho se nebojí, že ho svými reakcemi raní. Poradna Vigvam je nezisková organizace, která pomáhá vyrovnat se s úmrtím blízkého člověka dětem, rodičům, učitelům, studentům i široké veřejnosti. 

Čekací listiny Vigvamu na pozůstalostní terapie jsou plné, proto shání peníze na otevření další terapeutovny pro děti a jejich rodiny. První část skutku tak poputuje na pomůcky a zkušeného dětského terapeuta, aby byli k dispozici hned, když je potřeba. Rychlá odborná pomoc je v procesu vyrovnávání se se ztrátou zásadní.

Druhá část skutku umožní bezplatné intervence ve školách, kde došlo k nečekanému úmrtí spolužáka nebo učitele. Ať už kvůli smrtelnému zranění, náhlému úmrtí, nebo sebevraždě. Na řadě škol stále chybí školní psychologové, kteří mají potřebné dovednosti a kompetence v krizově-intervenční práci. Když zemře někdo, kdo do školy patřil, je pro pedagogy nesmírně složité situaci řešit a potřebují pomoc “zvenku”. Kvůli kapacitě ale některé pozůstalé třídy zůstávají neošetřené. Díky vám by teď některým mohli pomoct dva intervenisti, kteří doporučí i vhodnou následnou péči. 

Úmrtí může v dětech vyvolat hlubokou krizi. Pokud jim nikdo nepodá pomocnou ruku, tak i dlouhodobé trauma. Oběma dobrými skutky vytvoříte bezpečný prostor pro děti i dospělé, aby v té nejzranitelnější chvíli mohli beze studu vyjádřit co přesně potřebují a dostat okamžitou pomoc.