50 000 Kč

Dětské domovy nemohou finančně zabezpečit konkrétní požadavky dětí spojené s jejich vzděláváním a s přípravou na jejich budoucí povolání. Šance, že dítě dokončí studium oboru, který ho baví a který si mohlo samo zvolit, je mnohonásobně vyšší, než když bude studovat obor, o který nemá zájem. Nemluvě o šanci, že ho bude celý život naplňovat povolání, které dělá, protože byl obor v dojezdové vzdálenosti. Věříme, že každý má mít šanci na naplněný život a sny, tím spíše děti, které si už v nízkém věku prošly těžkými osudy.

Nezisková organizace, která již více než deset let pomáhá dětem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti a naplnění životních cílů v současnosti poskytuje podporu ve studiu více dospívajícím a mladým lidem z dětských domovů při studiu SŠ, SOU, VOŠ, VŠ a nástavbového studia.  Podpora se vztahuje na školné, ubytování na internátě či na koleji, cestovné, školní pomůcky či potřebné vybavení, kurzy nebo i nájemné ve startovacích bytech, tedy na to, s čím většině ostatních dětí pomáhají rodiče. Cílem projektu je podpořit studenta po celou dobu studia, které si vybral. Jednou z podpořených studentek, pro které je třeba získat finance na další školní rok je Sandra. Studuje v Plzni, na pedagogické fakultě biologii a matematiku. Sandřiným snem je jednoho dne vyučovat děti, už dnes se však vrací do dětského domova kde sama vyrůstala, aby pomáhala “tetám” pečovat o děti.