500 000 Kč

I přesto, že je v České republice umožněn přístup ke vzdělání všem dětem napříč sociálními skupinami, vývoj dítěte v rodině je pro jeho připravenost na život i vzdělávací proces zcela zásadní. Děti, které vyrůstají v socio-ekonomicky znevýhodněných rodinách, mají ztížený už vstup na základní školu. Mnohdy trpí vadami řeči, nejsou ideálně připraveny ani na hodiny strávené ve školních lavicích ani na samotný proces vstřebávání vědomostí. Právě proto, aby každé dítě mělo možnost v životě zažívat radost, spokojenost a v dospělosti i pracovní úspěch v oblasti, pro kterou má nadání a kterou si samo zvolí, vznikla iniciativa v Moravskoslezském kraji.

Děti ze znevýhodněných rodin často nenavštěvují školku, čímž se zcela zásadně snižuje jejich šance na přijetí na standardní základní školu. Právě tomu se snaží iniciativa zabránit dlouholetou prací zahrnující i předškolní přípravu děti. Tu realizují předškolním klubem, kam mají možnost docházet děti i jejich rodiče, pravidelnou prací v terénu, kdy docházejí přímo do rodin i individuální podporu dětí navštěvujících MŠ. Soustavnou prací, která aktuálně zahrnuje desítky dětí a jejich rodičů, se daří zvyšovat kompetence rodičů k výchově dětí. U předškoláčků se významně rozšiřují jejich osobnostní, sociální i emoční kompetence a získávají tak šanci žít život podle svých skutečných schopností, talentů a snů.

Vybraná částka pokryje zajištění „včasné péče” pro děti ve věku 3 – 8 let na jedno pololetí:
– 20 dětí + 20 rodičů – předškolní klub ve Vítkově (provozní doba: pondělí–čtvrtek 8:00 – 12:00) – 10 rodin – včasná péče v terénu (pravidelně 1 – 3x týdně a dle individuálních potřeb dětí) – 20 dětí + 20 rodičů v rámci podpory s MŠ – min. 2 – 3x týdně (dle aktuálních potřeb) – Individuální podpora dětí v MŠ / práce v terénu – min. 2 – 3x týdně (dle aktuálních potřeb) – 6 výletů pro rodiny s dětmi – Kluby rodičů 1x měsíčně