121 000 Kč

V České republice mají všechny děti bez rozdílu nárok na vzdělání. Jejich šance být při vzdělávání úspěšní a pokračovat v něm i na vyšších stupních se však zásadně liší podle toho, jaké mají k učení podmínky v rodině. Už dostat se na standardní základní školu může být pro mnohé děti ze sociálně slabých rodin problematické např. kvůli vadám řeči, nedokonalé jemné motorice, ale i kvůli špatným nebo minimálním návykům na soustředěnou činnost nebo dětský kolektiv. V roce 2001 se skupina studentů Ostravské univerzity rozhodla, že tomuto problému nebudou jen přihlížet, ale že ho pomohou odstranit. Studentská iniciativa, která začala doučováním učiva ZŠ dětí z vyloučených lokalit, se kvůli přibývajícímu počtu žáků rozrostla na strukturované doučovací programy. Ty dnes už vedou vystudovaní pedagogové a ročně pomohou až 120 dětem. Finanční podporu nyní potřebují doučovací programy pro žáky ZŠ a SŠ. Do konce roku 2021 byl celý projekt financován z evropských zdrojů, nyní se však nedaří sehnat prostředky na evropské, státní ani krajské úrovni, a proto hrozí, že již dvacet let fungující systém podpory sociálně slabých dětí v Moravskoslezském kraji zcela skončí. My věříme, že všechny děti musí mít šanci na budoucnost a že fungující projekty, které jim k ní otevírají cestu, mají pokračovat.