Děti z pěstounských rodin se od svých vrstevníků velmi liší. Ztráta rodičů, týrání, zanedbávání a osamělost udělají hluboké šrámy na jejich duši. Po celý život si nesou zranění, které není vidět (komplexní vývojové trauma). Přestože se staly součástí nových rodin, stále se vyrovnávají s minulostí i přítomností a zejména bolestí, že ti, kdo jim měli být nejblíž a poskytovat bezpečí, je odmítli. 

V Moravskoslezském kraji o tyto děti pečuje nezisková organizace Polárka, která provází náhradní rodiny pěstounstvím. Zaměřuje se na podporu stabilního, přijímajícího a podnětného prostředí pro zdravý vývoj dětí, na budování jejich identity a pomoc při propojování dětí s biologickou rodinou. 

Organizuje také seberozvojový terapeutický kurz pro mládež, který jí pomáhá zpracovat náročnou minulost, současná traumata i nepřítomnost biologických rodičů. Skupina odborníků během celého víkendu v bezpečném prostředí učí děti lépe zvládat emoce, vnímat se pozitivně, uvědomit si svou hodnotu a nacházet efektivní postup řešení problémů. Tím je preventivně chrání před závislostmi na sociálním systému, návykových látkách, internetu, špatných vztazích apod., což jsou způsoby, ke kterým se v beznaději uchylují. Výjezdový kurz se uskutečnil už dvakrát a jedním z účastníků byl i Michal.

Michal vyrůstal odmalička v pěstounské péči. S pěstouny si většinou moc nerozuměl a býval označovaný za „potížistu s výchovnými problémy“. Dříve se neúčastnil ani víkendových vzdělávacích akcí, protože nechtěl před nikým mluvit ani nic řešit. Nakonec si to rozmyslel a postupně se během víkendů naučil, že říct svůj názor i mlčet je v pořádku. Z kluka „s náročným chováním“ se stal instruktor oddílu, na kterého je spolehnutí, i vzor pro menší kluky. Pro Michala se kurz stal důležitým odrazovým můstkem na jeho cestě k sebeutváření i důvěry k druhým.

Skutek podpoří cca 15 dospívajících dětí ve věku 12-16 let z pěstounských rodin, kteří se chtějí účastnit skupinové terapeutické práce, mají chuť na sobě pracovat a zlepšovat své psychosociální dovednosti.

Život teenagerů s těžkou minulostí je náročný. Dopřejme alespoň 15 z nich včasnou psychologickou pomoc v komunitě vrstevníků.