84 000 Kč

Pomozte spolu s námi až 250 dětem předškolního věku s těžkým zrakovým postižením! Raná péče v ČR je určená pro děti od 2 do 7 let. Neziskové organizace dostávají od státu příspěvky ve výši 70%, zbylých 30% si musí zajistit z vlastních zdrojů. Zároveň musí ze zákona svoje služby poskytovat v rodinách zcela zdarma. Často je pro ně obtížné udržet standard služeb a shánět peníze na dofinancování chodu. Proto jsme se rozhodli podpořit ranou péči a rodiny s hendikepovanými dětmi hned ve 4 krajích – Pardubickém, Ústeckém, Středočeském a v hl.m. Praha.

Při práci s dětmi se zrakovým postižením využívají odborné poradkyně sociální služby také moderní technologie. Z mnoha důvodů se osvědčily především iPady, na kterých dobře fungují vhodné aplikace a jejichž ovládání je snadné i pro děti s těžkým postižením. Tyto aplikace pomáhají dětem zvládat např. okluzní terapii a nenásilně, formou hry je motivují k rozvíjení širokého spektra dovedností.

iPady jsou součástí inventáře speciální půjčovny neziskové organizace Eda, rodiny mají možnost si na zapůjčeném iPadu vyzkoušet, zda je právě tato pomůcka pro jejich dítě vhodná a následně se rozhodnout pro pořízení vlastního iPadu. Všechna zařízení, která v současné době v půjčovně mají, jsou již zastaralá a není v nich možné aktualizovat operační systém, tzn. některé aplikace už na nich nelze používat. Proto potřebují postupně všechny iPady vyměnit za novější. Tento dobrý skutek pomůže ročně až 250 dětem s postižením zraku nebo kombinovaným postižením do 7 let věku.

Minimální cena dobrého skutku je 10 500 Kč, optimální cena při pořízení 8 ks
je 84 000 Kč.