Autismus je závažná a komplexní porucha mozku, která ovlivňuje chování a myšlení dítěte. Prožívá svět jinak než jeho vrstevníci, má problémy navazovat vztahy a komunikovat s okolím, což ho často žene do izolace vlastního světa. 

Autis Centrum v Českých Budějovicích poskytuje autistům z celého Jihočeského kraje bezpečné prostředí pro setkávání s kamarády i asistenty a trénování sociálních dovedností. Pomáhá jim dosáhnout co největší samostatnosti, aby se necítili tak osamělí. Každý měsíc se sem přichází družit 140 klientů. 

“Tomáš docházel na terapeutické aktivity zaměřené na rozvoj komunikace. Velký zlom nastal, když nastoupil na první pobytový víkend v odlehčovací službě. Brala jsem to jako velkou zkoušku jeho samostatnosti a také jsem byla zvědavá, jak zvládne komunikovat s vrstevníky. Tomáš zvládl víkend perfektně, za což jsem pracovníkům Autis Centra nesmírně vděčná. Byl to pro mě první víkend v životě, kdy jsem si alespoň trochu odpočinula. Od té doby využíváme odlehčovací pobyty pravidelně.”
Maminka Tomáše

Jejich sociálně aktivizační službu navštěvuje okolo 100 klientů ve věku 1-45 let. Pomocí terapeutických aktivit posilují sebevědomí, pozitivní emoce, asertivitu a navazují nová přátelství. Pro část z nich potřebují tablety, které používají pod vedením odborníka k procvičení jemné motoriky, komunikace a kreativity. Slouží i k relaxaci a motivaci po skončení náročného úkolu. S tablety pracují každý den, ale mají mnohem kratší životnost než u zdravých dětí. Klienti s nimi často hodí nebo je jinak poškodí. Nyní tu mají pouze jeden funkční tablet pro všechny. 

Dobrý skutek centru umožní zakoupit další dva. Jeden iPad využije všech 100 klientů pro nácvik sociálně komunikačních dovedností, muzikohrátky a pohybové aktivity. Druhý grafický tablet využije 23 klientů sociálně terapeutické výtvarné dílny, aby si vyzkoušeli něco nového a mohli lépe rozvíjet svůj výtvarný potenciál. 

Pomozme vytáhnout 100 autistických dětí z jejich samoty. Nové tablety je podpoří v komunikaci s kamarády a jejich zájmech.