Děti a mladí dospělí, kteří se bez vlastního přičinění dostali do exekucí. Jsou jich mezi námi vyšší stovky, přesný počet není známý. Aktivní exekuce vzniklé před 18. rokem věku a to díky liknavé legislativě a formalistní justici. Existence těchto exekucí je často neoprávněná a rozhodně nemravná. A jeden z nejhorších faktů je ten, že exekuce jsou vedeny veřejnoprávními subjekty ČR – exekuce z většiny nevedou žádní predátoři, ale příkladově obce a jejich příspěvkové organizace (jako dopravní podniky, knihovny apod.), nebo nemocnice.

Někteří povinní hradit vysoké částky v řádech desítek až stovek tisíc jsou stále dětmi, jiní mladými dospělými, čímž je značně determinován jejich start do dospělého života. Smyslem projektu Za děti bez dluhů není jen přímá práce a zastavování dětských exekucí, ale i kultivace veřejného prostoru a aktivizace odpovědných subjektů za účelem vzbuzení zájmu o občany svých obcí, potažmo svého státu.

Problematice dětských exekucí se projekt souvisle věnuje od roku 2015. Za tuto dobu se mohou pochlubit skvělými výsledky – podařilo se jim vyjednat kultivaci přístupu Plzeňských dopravních podniků, které odpustily exekuce u dětí mladších 15 let. K zastavení také dovedli i některé soukromoprávní subjekty, které původně dětské dluhy od dopravních podniků odkupovaly. A tento záslužný projekt stojí i za prosazením bezplatné dopravy zdarma pro děti do 15 let. Legislativní změny provedené v roce 2017 neměly bohužel plošný dopad na exekuce do té doby aktivní a tak od daného roku kontinuálně oddlužovací tým vstupuje do komunikace s věřiteli, nejčastěji obcemi, a nabízí jim metodickou podporu pro vypořádání se s tímto unikátním problémem.

Dobrý skutek zafinancuje analytickou a advokační práci metodičky projektu, dále přímou práci jako je administrace kauzy, spisů a vyjednávání se subjekty. Peníze by také umožnily propojení se s advokátní kanceláří nebo zafinancování stávajících advokátních služeb potřebných k zastavování dětských exekucí.

Pomozte zastavit nesmyslné dětské exekuce mj. často u dětí, které vyrůstají v ústavní péči a jejich start do dospělého světa je těžký už víc než dost. Natož tak s dluhy na krku.