150 000 Kč

Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitní onemocnění, které způsobuje, že imunitní systém přestane rozpoznávat vlastní buňky a začne je ničit, obdobně jako ničí např. viry, což se zpravidla odhalí již v dětství či dospívání. Přestože je již známo, že ke vzniku je nutná určitá vrozená dispozice, přesná příčina onemocnění není dosud zcela jasná. Protože v ČR jím v současnosti trpí více než 3200 dětí, rozhodl se tým mladých lékařů Pediatrické kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole odhalit, zda může zdravotní stav dětských pacientů zlepšit bezlepková dieta. Ve výzkumu, do něhož je přihlášeno již 45 dětí s nově diagnostikovaným diabetem 1. typu, budou lékaři porovnávat, zda bude mít nemoc u skupiny dětí konzumující bezlepkovou stravu méně závažné projevy než u skupiny, která lepek ze svého jídelníčku nevyřadí. Tým v tuto chvíli potřebuje pokrýt náklady na spotřební materiál spojený s kontrolními odběry krve pozorovaných dětí.