30 000 Kč

Na necelých 3 hektarech na Vysočině najdete hospodářská zvířata, ke kterým se jejich původní majitelé nechovali s patřičnou láskou.

O tato zvířata s nepříjemnými zážitky se starají s o to větší láskou zaměstnanci farmy, která poskytuje svým zvířecím obyvatelům z celé ČR nový bezpečný domov. Ve výběhu se nachází 110 zvířat a pospolu tam návštěvníci z řad veřejnosti mohou pozorovat krávy, lamy, prasata, stádo koz a ovcí i hejna slepic, kachen a krůt.

Právě proto, že se v rozsáhlém výběhu pohybuje tolik druhů zvířat, každé z nich se na dřevěném oplocení vyřádí po svém, a proto je ho neustále třeba opravovat. Tento problém, a tedy i množství lidských i finančních kapacit, by vyřešilo nahrazení nejzatíženější části dřevěného oplocení tvrzeným betonovým plotem. Jedná se především o části, které jsou nejvíce ohroženy povětrnostními podmínkami. Betonový plot v tomto úseku by tak zvířatům posloužil zároveň jako účinný větrolam.