100 000 Kč

Úspěch dlouhodobé sociální práce velmi často souvisí s dostupností bydlení. Lidé ze složitých socio-ekonomických poměrů se mnohdy dopracují do bodu, kdy jsou připraveni udělat zásadní změnu ve svém životě, ale standardní bydlení mimo azylový dům či ubytovnu je pro ně nedostupné, ne kvůli samotnému nájemnému, ale kvůli vstupní kauci. Uhrazení vstupní kauce se v posledních letech ukazuje zároveň jako výrazný motivační prvek. Znamená pro osoby v nepříznivé životní situaci důvěru ze strany zbytku společnosti, že dokážou těžkou situaci zvládnout, zároveň zaplacením kauce mají za sebou ten nejtěžší krok, který je motivuje nájemné platit a svůj domov si udržet. Na Frýdlantsku, kde MUDr. Milena Černá trávila čas na své chalupě a kde se také věnovala pomoci sociálně slabým, byli sociálními pracovníky vybráni konkrétní lidé, kterým by uhrazení kauce na bydlení v současné době otevřelo dveře k lepšímu životu. Jde o mladé lidi ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů, senioři nebo lidé pobírající invalidní důchod, kteří osaměli a stávající výši nájmu si již nemohou dovolit, nízkopříjmové rodiny s dětmi a samoživitelé v tíživé situaci.