Sídliště Šluknov. Lokalita, která je silně zasažená sociálním vyloučením a v posledních letech extrémní migrací. Stěhují se sem velmi početné rodiny, od pěti dětí výše, které v principu nikoho moc nezajímají a děti ve svém životě nezažily mnoho hezkého. 

Život na sídlišti je pro mnohé nepředstavitelný – chudoba, drogová problematika a násilí patří bohužel mezi běžné jevy. Ženy a děti nemají jinou volbu, kde by chtěly žít a nevidí východisko ze své situace. Zdejší kluby pro děti a mladistvé, které vede Charita Šluknov, jim tak nabízejí nejen podporu, ale také prostředí bez předsudků a diskriminace. Už dvanáct let tak děti od šesti let mohou navštěvovat doslova přístav bezpečí uprostřed nechvalně známého sídliště. Za loňský rok tyto dvě nízkoprahové zařízení pro děti a mládež navštívilo celkem 341 dětí. To je 341 osudů. Místní charita také zaopatřuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. V roce 2023 pomáhala 147 rodinám.

V klubech se jim snaží nabídnout alespoň nějakou jistotu. Možnost si někde udělat úkoly, svěřit se, něco se naučit, bezpečně si pohrát nebo u větších třeba pomáhají s hledáním brigády, vedou rozhovory o budoucnosti apod. Věta, kterou nám sdělili terénní pracovníci a kterou nemohou vymazat z paměti, je věta malého chlapce: „Nechci být velký, protože budu muset brát drogy.”

Dobrý skutek by pomohl zafinancovat nové vybavení, aby se děti mohly vzdělávat a rozvíjet, i přes jejich složitou životní situaci. Za peníze by se pořídily klávesy, jelikož hudba a tanec patří mezi oblíbené volnočasové aktivity malých i větších návštěvníků. V centru také potřebují novou interaktivní tabuli, která by byla využívána prioritně na oblast prevence, která je u dětí v tomto věku obzvláště důležitá (např. drogy, zdravověda, sexuální výchova, šikana, bezpečí na sociálních sítích). Atraktivita, názornost a možnost vlastního zapojení do prezentace přes interaktivní tabuli má mnohonásobně větší účinek. 

Šluknovské děti pravděpodobně nebudou nikdy jako většinová společnost, na to zažily mnoho těžkého, ale měly by mít šanci na lepší život.