“Taxi! Haló, taxi!”, můžou v Lounech volat i lidé, kteří zrovna nespěchají z letiště nebo večírku. Služba taxi dostává totiž v tomto případě zcela jiný rozměr. Pomáhá těm, kterým jejich zdraví neumožňuje využívat veřejnou dopravu nebo řídit auto. Dostanou se díky němu pohodlně a bezpečně do míst, kam se většina z nás přemisťuje naprosto samozřejmě. K lékaři, na jednání na úřadech nebo nákupy. Cesta tam a zpátky je vyjde na cca 80 Kč. Za malý poplatek si mohou objednat i doprovod nebo obstarání nákupu. Taxíkem může cestovat i asistenční pes pro vozíčkáře a nevidomé.

Senior taxi působí v Lounech a službu zajišťuje Svaz tělesně postižených v České republice. Od roku 2008 usnadňuje dopravu seniorům, lidem se zdravotním postižením i spoluobčanům, kteří se po úrazu nebo nemoci dostanou do složité životní situace.

Zvyšování cen a nákladů ale napíná rozpočet do neúnosných výšin. Jelikož doprava není sociální služba, nemůže být projekt Senior taxi financován z dotací na sociální služby. Provoz je tedy odkázán na příspěvky empatických dárců. Darované peníze ani spoluúčast od samotných klientů nestačí pokrýt vše. 

Váš příspěvek zachová finančně dostupnou dopravu seniorům a zdravotně postiženým na Lounsku a v přilehlém okolí Ústeckého kraje. Poputuje na mzdy řidičů, provoz i opravy vozidel. Udrží stejné ceny, což znamená, že každá babi i děda nebo člověk s hendikepem, který nemá peníze na osobní dopravu, ale musí často k lékaři, tak bude mít šanci bezpečně se dostat do cíle. Zdražení služeb by je mohlo odstřihnout od samostatnosti a naplňování jejich základních potřeb. Zkrátka to, co je pro zdravého a zajištěného člověka samozřejmostí, je pro seniory a imobilní osoby darem, který se jim pokusíme v jejich životech díky vám zachovat.

Peníze na Senior taxi v Lounech zajistí, že si lidé v nepříznivé situaci vyřídí své základní potřeby stejně jako zdravá společnost a nebudou tak ohroženi sociálním vyloučením. Je to dobro vytúrované do nejvyšších otáček.