33 000 Kč

Seniorka Marta se už více než 25 let stará o svého hendikepovaného syna Martina, který utrpěl těžký úraz při nehodě školního autobusu. Martin má kombinovaný mentální a fyzický hendikep a je upoután na invalidní vozík. Dnes už jako dospělý muž váží skoro dvakrát tolik, co jeho drobná maminka, pro kterou je manipulace s ním velmi náročná.

Marta pro syna připravuje nejrůznější aktivity a výlety po celé Praze, cvičí s ním a pravidelně ho vozí do chráněné dílny, kde Martin může podle svých možností vyrábět rukodělné výrobky. Jak sama říká, nikdy svého rozhodnutí zůstat s Martinem po celý život nelitovala. A každý, kdo měl tu čest posedět s nimi v jejich obýváku u hrnku bylinkového čaje a zažil pohodu, která u nich panuje, to Martě stoprocentně věří.

Přes veškerou skromnost však paní Marta přiznává, že už je pro ni péče o Martina na hranici fyzických sil, které vzhledem k jejímu dnes již seniorskému věku ubývají.

Největší problémem je v současné chvíli hygiena. Kvůli ní je nutné Martina přenést přes okraj vany a právě v tom by Martě výrazně pomohl hydraulický zvedák.