Pamatujete si, když vám bylo 18 let? Jak náročné bylo zorientovat se v emocích a ukotvit sám sebe ve vztahu k rodičům, blízkým… A teď si představte, že vyrůstáte v dětském domově a rodičovská role zkrátka chybí tak citelně, že ve vás zeje nezaplnitelný prostor. Tento prostor často vyplňují vychovatelé či vychovatelky. Ale mít tak někoho, kdo není z žádné instituce, ale je to starší kamarád nebo kamarádka, která vás inspiruje, podrží a pomůže i na cestě, kdy se brány dětského domova v 18 letech zavřou… Takový je Patron. Dospělý člověk, dobrovolník, který věnuje svůj čas k podpoře konkrétního mladého člověka z dětského domova. 

Patron se mladému člověku stává průvodcem a oporou při prvních krocích k samostatnosti. Patroni též mladým lidem poskytují vzácný vztah jeden na jednoho. Tento projekt realizuje nezisková organizace Liga otevřených mužů, jejímž posláním je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství, rodičovství a ke společenské angažovanosti, zejména na poli rovných příležitostí žen a mužů.

Každý rok opouští dětské domovy na čtyři stovky mladých lidí. Odhaduje se, že 50 % z nich tento přechod “nezvládne”, tzn. že si nenajde bydlení nebo práci, žije z dávek nebo přímo na ulici, podlehne závislosti na drogách nebo alkoholu, bude se živit prostitucí nebo jinou nelegální činností. U dospělých, kteří vyrostli v náhradní ústavní péči, je také významně vyšší riziko sebevraždy než u běžné populace.

Dobrý skutek pomůže nalézt, proškolit a supervizně podporovat tohoto dobrovolníka tak, aby byl pro mladého člověka z DD bezpečnou a stabilní vztahovou osobou. Každý zájemce o patronství musí projít informační online schůzkou. Následuje pohovor s psychologem a online lekce. Na online workshopy naváže víkendové školení, kde se zájemci o dobrovolnictví seznámí s rolí Patrona a mohou se ptát kolegů na jejich zkušenosti. Poté dojde k seznámení dvojic na zážitkovém kurzu. 

Patron je až do ukončení patronství pod pravidelnou supervizí. Dvojice je zpravidla v kontaktu 3 – 8 let. Není ale výjimkou, že vztah trvá i po oficiálním ukončení patronství a může vzniknout pouto na celý život.