200 000 Kč

V dětském domově v Moravskoslezském kraji žijí děti ve věkovém rozmezí 3-26 let v šesti tzv. rodinných skupinách. Tyto skupiny se skládají vždy z osmi dětí a dvou střídajících se „tet“ a žijí v oddělených bytech budovy dětského domova.

Děti prošly mnohdy psychickým, fyzickým či sexuálním týráním a dětský domov se snaží jim zajistit co nejhezčí život. Situace se zásadně zkomplikovala už roky trvající pandemií koronaviru. Ač byla karanténa přerušovaná, děti strávily mnohé měsíce společně mezi čtyřmi stěnami svých pokojů, což pro ně bylo, i přes veškerou snahu ze strany vychovatelů, mimořádně psychicky náročné. I proto by jim ředitel více než kdy jindy chtěl všem zajistit prázdniny mimo dětský domov, podle jejich přání. Ať už se děti podívají k vodě, nebo pojedou stanovat, zaslouží si poznat nové prostředí a prostě si užít nezapomenutelné prázdniny.