Paměť národa má napříč republikou vlastní divadelní ateliéry pro mládež ve věku 12 – 18 let. Nabízí smysluplnou mimoškolní aktivitu, která rozvíjí talent, kritické myšlení a chápání dějin 20. století v kontextu současnosti. Teď se hrdinné a tíživé osudy lidí z minulosti setkají s těmi současnými.

Divadelní ateliér by se rád otevřel dětem a mládeži z ústavní péče nebo těm v tíživé finanční situaci, kteří si nemohou placené odpolední kroužky dovolit. Pod vedením zkušených lektorů dramatické výchovy budou tvořit představení inspirované příběhy z on-line archivu Paměti národa. Během dvou semestrů a třiceti lekcí, kdy každá trvá 90 minut, zpracují jedno téma do divadelní inscenace, která vyvrcholí premiérou. 

Dostanou tak možnost rozbujet svou kreativitu, sebevědomí, schopnost vyjádřit svůj názor, naslouchat druhým a rozvíjet zájem o historii. V přátelské a tvůrčí atmosféře ateliéru, bez předem daného scénáře a rozdělení rolí. Často to může být první aktivita v jejich životě, kdy po škole mohou s dalšími vrstevníky rozvíjet své schopnosti a sdílet zážitky. Obojí jim pomáhá navazovat trvalé vztahy a cítit se součástí komunity. Práce v divadelní skupině má pozitivní dopad i na vnímání diskriminace mezi jednotlivci. To je téma, které je pro tyto děti velmi časté a bolavé.

Za divadelními ateliéry Paměti národa stojí Post Bellum. Organizace, která dokumentuje vzpomínky pamětníků historických událostí a rozšiřuje povědomí veřejnosti o svědectví a hodnotách předešlých generací. Zároveň přispívá k povzbuzování aktivní občanské společnosti. 

Tento dobrý skutek daruje 10 dětem z ústavní péče nebo v existenční nouzi stipendium, díky kterému si vyzkouší inspirativní uměleckou tvorbu, kreativní spolupráci a zažijí, že někoho zajímá jejich názor i nápady.

Nechme 10 znevýhodněných dětí zažít pořádný aplaus. Za rok usilovné práce na divadelních prknech i seznamování se s historií mimo školu. Ať co nejdříve zažijí, že jejich tvorba je hodná potlesku.