Ve Šluknovském výběžku v šestisethlavé vesničce Jiřetín pod Jedlovou nachází bezpečí desítky žen a jejich dětí. Azylový dům Domov sv. Máří Magdalény s laskavostí a upřímnou péčí vede Diecézní charita Litoměřice. V současné době zde pobývá 53 dětí a 23 maminek. 

Tyto mámy s dětmi se ocitly v mimořádně náročné životní situaci. Drtivá většina z nich má snížené intelektové schopnosti, byly zneužívány, prošly dětskými domovy nebo jsou sirotci. Mnohé z nich žily na ulici, kde také otěhotněly, ale snaží se naučit tomu, jaké je to být mámou. Často jim právě tato role a její předobraz v životě chyběl. Cílem péče azylového domu je umožnit dětem, aby vyrůstaly se svou vlastní matkou a vyhnuly se ústavní výchově. 

Maminky s dětmi přichází z různých částí naší republiky s různými důvody vyhledání této pomoci. Některé přichází i z důvodů násilné partnerské činnosti a je třeba jim dát pocit bezpečí a pomoci jim v co nejkratší době znovu najít odvahu k novému životu. Stávající hlavní vchod do budovy je osazen dosluhujícími dveřmi. Pro bezpečnost všech a energetické úspory je potřeba provést výměnu. Zároveň bude třeba respektovat pravidla památkové zóny a přistupovat k výměně citlivě a tím zachovat stávající ráz budovy. Snahou celého týmu pracovníků je vytvořit pro příchozí přátelské a bezpečné prostředí. V době energetické krize se také hledají úsporná opatření všude, kde se dá, a nové dveře by mohly napomoci ke snížení úniků tepla. Jiřetín je podhorské městečko s chladným klimatem a topná sezóna je v této oblasti podstatně delší.

Dopřejme maminkám, které si už od dětství procházejí velmi složitou životní cestou – a to ne vlastním přičiněním – aby se mohly v bezpečí postarat o nový start do života jak pro sebe, tak jejich děti.