150 000 Kč

Kromě sítě útulků pro zvířata v nouzi se v ČR nachází čím dál více tzv. bytových depozit. Kočky a psi jsou místo do jednoho zařízení umístěni do dočasné péče skupiny dobrovolníků, kteří je chovají ve svém vlastním domě či bytě.

Během doby, kdy zvířata bydlí v domově dočasného pečujícího, je jim aktivně hledán nový stálý domov. Zvíře se ve dočasném domově socializuje a učí se žít jak s lidmi, tak často i s dalšími zvířaty a vytváří si podobné návyky, jako ho čekají v domově nových majitelů.

Pořízení zvířete z této formy náhradního domova skýtá tu výhodu, že o něm jeho pečující dokáže říct, jaké jsou základní rysy jeho chování, jestli se dobře snese s dětmi, psy či kočkami nebo jestli jde spíš o samotáře, který v životě hodně zkusil a potřebuje svůj klid. Na tento druh péče o kočky se specializuje skupina plzeňských dobrovolníků.

Lidé se jim ozývají s nalezenými kočkami z celého Plzeňska. Protože mají dobrovolníci s velkým srdcem ve svých domovech hned několik kočičích nocležníků zároveň, velmi rychle se jim opotřebovávají tzv. škrabadla. Ta jsou pro kočky nutnou pomůckou k obrušování drápů v domácím prostředí a zároveň jim i poskytují pohyb a vyžití. V tuto chvíli je do 17 bytových depozit potřeba nakoupit 15 škrabadel, na která chybějí finanční prostředky.