150 000 Kč

Lékaři Ústavu imunologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole se dlouhodobě zabývají výzkumem vzácného onemocnění Hyper IgD syndrom.

Jedná se o metabolickou vadu, která pacientům způsobuje vysoké horečky a záněty doprovázené bolestí hlavy a břicha, ale i nepříjemnými kožními projevy. Onemocnění pacienty trápí nejen vracejícími se bolestmi, ale i tím, že je vzhledem ke svému vzácnému výskytu pro lékaře těžké ho správně diagnostikovat. Když už se podaří zjistit, proč se pacientovi stále vrací horečnaté záněty, probíhá v současnosti léčba především potlačováním již vzniklých zánětů, což je účinné jen částečně. I proto se tým složený z mladých lékařů FN Motol pod vedením primářky Ústavu rozhodl zjistit, zda je možné zabránit samotnému vzniku zánětu.

Řešení se může skrývat v hlubinách amazonského deštného pralesa, kde dochází k udržitelné sklizni semen annatto. Tato semena obsahují látku (geranylgeraniol), která by mohla vzniku zánětu zamezit a kterou lze zakoupit ve formě potravinového doplňku. O tomto jevu se mezi imunology již diskutuje, ale zatím celosvětově nikdo hypotézu nepotvrdil.

Tým v tuto chvíli potřebuje pokrýt náklady na nákup dostatečného množství zmíněného doplňku pro pacienty, kteří již souhlasili, že se do výzkumu zapojí.