100 000 Kč

Rezistence vůči antibiotikům je Světovou zdravotnickou organizací považována za jednu z nejzávažnějších hrozeb pro lidské zdraví, proto se tímto problémem zabývají lékaři po celém světě.

Doktorandka z Ústavu mikrobiologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole se rozhodla zkoumat antibiotickou rezistenci v souvislosti s mikroby, které se často vyskytují v nemocničním prostředí a vznikají z nich nemocniční (tzv. nozokomiální) infekce. Tyto nákazy provázejí zdravotnická zařízení odjakživa, a přestože je jejich eliminaci věnována velká pozornost, nelze je úplně odstranit. Jedním z typů těchto mikrobů jsou i enterokoky, u kterých se potvrdila rezistence na antibiotika, což výrazně komplikuje léčbu a mnohdy kriticky ohrožuje pacienty.

Mladá lékařka bude ve svém výzkumu zjišťovat, jak rychle se tyto mikroby nyní šíří mezi hospitalizovanými pacienty, ale i jak u enterokoků k antibiotické rezistenci došlo a jaká je pravděpodobnost, že se to stane u dalších mikrobů. Lékařka potřebuje pokrýt náklady na spotřební materiál použitý na zkoumání mikrobů.