1 000 000 Kč

Nedaleko Ostravy se v areálu historické zemědělské usedlosti od roku 2013 nachází středisko ekologické výchovy, které slouží veřejnosti k poznávání přírody. Centrum navštěvují rodiny s dětmi, senioři, ale i lidé se speciálními potřebami za účelem animoterapie. Častými návštěvníky jsou také třídy ZŠ a MŠ, které dojíždějí z nedalekého velkoměsta. Zaměstnanci statku jsou mnohdy prvními, kdo městské děti, obzvláště ty ze sociálně slabých rodin, seznamují se zvířaty a s tím, jak se k nim chovat, aby za nimi zvířátka sama přišla a navazovala vztah. Vznikají tak rozhodující okamžiky pro budoucí přístup dětí ke zvířatům a přírodě.

Na statku se starají o zvířata, která jsou specificky vycvičena k tomu, aby s nimi mohly trávit čas i děti s širokým spektrem hendikepů a zvířata jim při nečekaném pohybu neublížila. Morčata a králíky pro menší a bázlivější děti, ovce, kočky či psy pro ty větší, ale i poníky, oslíka a koně na hipoterapii chovají na statku nejen tak, aby byly v bezpečném prostředí děti, ale i sama zvířata. Zvířata nejsou přetěžována a kromě „práce“ mají zajištěn i klid a volný čas, aby byla v psychické pohodě a měla chuť pomáhat.

Centrum ekologické výchovy funguje po celý rok, ale s příchodem chladných měsíců každoročně ubývá jeho návštěvníků prakticky na nulu, protože nemají prostor k provozování svých aktivit v krytém prostředí. Přerušení animoterapie je problematické jak pro hendikepované děti, které ji k úspěšné léčbě mnohdy potřebují na opakující se bázi, tak i pro zvířata, kterým prospívá pravidelný režim a návyk na kontakt s dětmi. Tento problém by vyřešila výstavba krytého přístřešku o ploše cca 18x18m, kde by bylo možné nejen animoterapii, ale i všechny další workshopy a aktivity s dětmi provozovat za každého počasí.