24 000 Kč

Měsíčně 2 000 Kč stojí jízdné do pražské MHD pro tým odlehčovacích služeb, který se stará se o lidi na konci života a jejich blízké. Tito pracovníci pomáhají rodinám, aby mohly strávit poslední chvíle tak, jak si přejí, v domácím prostředí s blízkým, který odchází.

Kromě lékařů a sester, kteří jsou rodině nonstop k dispozici, jsou součástí týmu i sociální pracovníci, terapeuti, pracovníci poradny, nepostradatelní dobrovolníci – asistenti, duchovní a další. Díky těmto posledním návštěvám umí pomoci nejen pacientovi, ale i celé jeho rodině. Ne všichni v týmu mají možnost jezdit za pacienty autem, ale dopravují se MHD. Významnou podporou by tedy pro pražský hospicový tým bylo zajištění této platby na celý rok, tj. 24 000 korun.

Očima hospicového personálu:
„Odpoledne volá do naší ambulance další rodina nemocného, který již několik dní nejí ani nepije, je tak zesláblý, že se ani nepřetočí v lůžku a má na kostrči dekubity, které nemají čím ošetřit. Lékařka se sestrou domlouvají návštěvu hned. Pokoj, ve kterém nemocný leží, je maličký, sotva se tam všichni vejdou. Kromě pečující manželky postupně doráží i její dcera na vozíčku a vnučka s velkým psem, kterého prý nemocný zachránil z útulku s tím, že až tady nebude, aby jeho ženě nebylo smutno. I dcery mají takové zachráněné, adoptované, které vyrostly sice s postižením, ale v milující rodině. Pacient je velmi vyhublý, zjevně umírající, ani tlak mu nelze změřit. Je ale zcela klidný, ani při ošetřování dekubitů nereaguje nijak bolestivě, dokonce nám poděkuje. Potom usíná, vnučka klečí vedle postele a dědečka drží za ruku. Povídáme si o tom, jak vypadá umírání, že už to může být hodně brzy a co budou dělat, když se to stane.“