V Praze se letos otevřelo první komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí PORT.  Jednou ze služeb je krizová intervence, která obětem pomáhá “tady a teď.” Stabilizuje jejich psychický stav a posiluje schopnosti řešit ohrožující situaci samostatně. Služba je poskytována diskrétně a hlavně zdarma.

Jednou z klientek je Marika (17 let), která šla den po oslavě svých 16. narozenin vrátit šaty nejlepší kamarádce Petře. Otevřel jí její otec, se kterým se znala od dětství. Pozval ji domů s tím, že šla Petra do obchodu, ale během dvaceti minut se vrátí a poslal Mariku k ní do pokoje. Tam za ní zanedlouho přišel, vyptával se na její sexuální zkušenosti a jestli je ještě panna. Marice to bylo nepříjemné a odpovídala vyhýbavě. On pokračoval a říkal jí, jaká z ní vyrostla krásná holka… Snažila se z pokoje utéct, ale nepovedlo se. Petry otec ji povalil na postel. Ona se bránila a křičela, že si to nepřeje. Dal jí facku a vyhrožoval, že jestli nebude držet hubu, dostane ještě víc. Zajel prsty do jejího rozkroku a masturboval. Když masturbaci dokončil, přikázal, ať se jde osprchovat, aby Petra, až přijde, nic nepoznala. A odešel. 

Speciálně proškolené krizové interventky hrají klíčovou roli v situaci, kdy je traumatizovaná osoba zahlcena emocemi a neví, jak dál. Citlivě a bez předsudků reagují na individuální potřeby každé z nich. Cílovou skupinou jsou muži a ženy starší 16 let, kteří jsou oběťmi domácího a sexuálního násilí. Krizovou pomoc v PORTu poskytují bezprostředně po traumatické události, ale i s časovým odstupem. Obětem je k dispozici infolinka a chat, takže funguje v rámci celé ČR. 

Cílem je, aby byla služba dostupná 24/7, na což teď nejsou peníze. Spousta obětí tak zůstává v extrémních chvílích sama. Dobrý skutek zajistí plat krizové interventky na čtvrt roku a pomůže obětem zahojit vzniklé rány v citlivém a bezpečném prostředí.

Pomozme týrané a sexuálně zneužívané lidi vytáhnout z pekla. Nezisková organizace ProFem bojuje za lepší služby pro oběti domácího a sexuálního násilí přes 30 let. A stále je potřeba v boji pokračovat.