120 000 Kč

Zdravotní sestra pečující o umírající, jak v ambulanci, tak v domácím prostředí, je nepostradatelnou osobou. Po vytvoření plánu péče lékařem, je to právě sestra, která se intenzivně stará o jeho plnění a její práce je pro pacienta a rodinu klíčová.

Částka ve výši 120 000 Kč by pomohla uhradit čtvrtroční služby sestry paliativní ambulance. Tyto finance totiž neposkytují zdravotní pojišťovny. Organizace hospicové péče si tak musí náklady na ambulantní sestry zajistit vlastními silami. Pomocí služby ambulance, kde standardně slouží 2-3 ambulantní sestry, se daří uspokojovat poptávku po službách domácího hospice ještě před tím, než dojde k přijetí pacienta do péče. Ambulantní péče dokáže suplovat služby domácího hospice. Do kontaktu s rodinami se tak dostává sestra včas a rodinu dokáže edukovat a podpořit v náročném období odcházení blízké osoby.

Sestra paliativní ambulance je často tím prvním, s kým se rodina dostane do kontaktu. Domlouvá ambulantní setkání s lékařkou nebo přímo v rodině a je způsobilá pomáhat a vést v péči dál rodinu pod dohledem lékařky. Je často dotazována zdravotníky z nemocnic, kteří se chtějí poradit, často je i osobou, s níž rodina konzultuje okolnosti převážení pacienta z nemocnice. I přes jistý posun v systému úhrad paliativy od zdravotních pojišťoven stále nejsou sestry paliativní ambulance z těchto zdrojů financovány.