108 000 Kč

Hospicoví lékaři v Ústeckém regionu se starají o pacienty, kteří jsou uvázáni na lůžko a sklonek života prožívají v hospicové péči za non-stop dohledu zdravotnického personálu, který o ně s péčí a empatií stará. Za jinými umírajícími pacienty docházejí přímo do jejich domácností.

V obou případech by jim velmi usnadnil a zefektivnil jejich práci přenosný bezdrátový ultrazvuk – v kapesním formátu kompatibilní s chytrými telefony a tablety a s možností přenosu dat. Využili by jej jak v lůžkovém hospici, tak v domácí hospicové péči. Jeho pořízení umožní šetrnější a cílenější vyšetření pacientů a tím také zvýší jejich komfort a umožní lékařům zajistit cílenější zdravotnické řešení problému. Tento ultrazvuk je také možné zapůjčit do dalších hospiců, aby pomáhal co nejvyššímu počtu jak lékařů, tak pacientů, kteří si důstojnou péči v závěrečné fázi svého života zasluhují.