360 000 Kč

Veverka obecná patří v ČR mezi chráněné živočichy, a to proto, že jí člověk svým působením čím dál více ukrajuje prostředí, ve kterém je schopna bezpečně přežít. Nejzranitelnější jsou veverky v době, kdy mají mláďata, protože matka často při shánění potravy narazí nejen na predátory, ale i automobily. Veverky navíc neustále stěhují svá mláďata z hnízda do hnízda, aby je uchránily před predátory i parazity, kteří se v hnízdečku rychle zabydlují. Když matku při těchto nočních přesunech cokoli vyděsí, upustí mládě. O veverče, které se ocitne na zemi, se matka už dále nestará. Jeho jedinou šancí na záchranu je tak kolemjdoucí, pokud ho přinese na záchrannou stanici.

Stanice po celé republice veverčata do péče vždy převezmou. Péče o ně je však velmi složitá a výrazně je zatěžuje, a to jak z hlediska lidských kapacit, tak i finančně. Mládě je podobně zranitelné jako kojenec. Když opustí hnízdo, okamžitě mu začne chybět teplo a mateřské mléko. Prvním krokem je mládě zahřát, k čemuž slouží elektrické dečky. Následně je mláděti podán speciální roztok proti dehydrataci. Vždy je nutná i kontrola veterinářem, a protože se pád ze stromu málokdy obejde bez zlomenin, je zpravidla potřeba i s tím spojený zákrok. Když mládě projde celou vstupní prohlídkou, nastává pravidelný koloběh krmení speciálním mlékem, což je nejen časově (krmení u kojenců probíhá dnem i nocí), ale i finančně velmi nákladné.

Když veverčata povyrostou a začnou přijímat potravu samostatně, je naopak nutné jim připravit výběh, kde bude kontakt s lidmi minimální a kde se postupně učí dovednosti, které by jim v přírodě předala matka. Díky této péči šance veverčat na přežití a návrat do přírody vzroste z 0% na 65%. V průměru stojí záchranné stanice záchrana jednoho mláděte 7000 Kč, což je v jejich rozpočtu velmi výrazná položka. Tuto péči potřebují ročně zajistit nejméně 400 veverkám.

V dobách ekonomické prosperity se dařilo rozpočet na záchranu chráněných veverek dělit mezi stát, kraje a záchranné stanice. Na rok 2022 však financovaní zatím stále nebylo přislíbeno a tak záchranné stanice nemají z čeho náročnou péči hradit.