Eda cz, z. ú. poskytuje již přes třicet let sociální službu rané péče. Ve více než 75% se jedná o terénní služby – konzultační návštěvy v domácnostech, konzultace k pohybovému vývoji a rozvoji zrakového vnímání, konzultace v navazujících zařízeních pro děti, např. MŠ, stacionáře, speciální školy, zdravotnická zařízení. Každoročně pomáhají více než ve 300 rodinách.

Poradkyně rané péče neziskové organizace Eda vedle terénní práce přímo v rodinách tráví každodenně dlouhé hodiny u počítače. Vyhledávají na nich informace pro své klientské rodiny, píšou záznamy do dokumentace klienta a do databáze, vypracovávají zprávy pro rodiny nebo školská zařízení, studují odborné materiály nebo se účastní online vzdělávacích aktivit. Většina z nich pracuje na notebooku s malou obrazovkou, což je nepohodlné a velmi namáhavé pro zrak. Pořízení kvalitních a větších monitorů by jim značně usnadnilo práci a přispělo by k ochraně jejich zdraví. Na jejich kondici přitom závisí kvalita i míra pomoci, kterou mohou nabídnout rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným kombinovaným postižením. Cena jednoho monitoru je 4000 Kč.

(*pokud byste měli zájem zakoupit hned dva monitory, není nic jednoduššího, než částku zdvojnásobit. Monitory se budou užívat každý den, každá koruna bude tedy skvěle využitá!)