16 000 Kč

Speciální základní škola v moravskoslezské metropoli zajišťuje dětem s různým typem hendikepu péči vyškolených pedagogů, odborníků a asistentů. Mimo dalších předmětů se škola snaží dětem nabídnout co nejefektivnější využití tělesné výchovy. Hendikepovaným dětem sestavuje takový výukový program, aby je bavil a zároveň jim byl zdravotně a rehabilitačně prospěšný. Mnohé děti jsou upoutány na vozíček, proto se učitel tělesné výchovy snaží s nimi co nejvíce posilovat břišní a zádové svaly tak, aby si zachovaly co nejzdravější držení těla. Když se tento druh posilování zanedbá, může u těchto dětí vést k tomu, že neudrží na vozíčku rovnováhu, čemuž se pan učitel snaží zabránit.

Efektivitu cviků lze podpořit kompenzačními pomůckami. Konkrétně kompresní kalhoty, do kterých je pod tlakem vháněn vzduch, by dětem pomohly s kompresí měkkých tkání a cviky by výrazně zefektivnily.